Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához 50 óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.

Az 50 órás közösségi szolgálatot a 9-11. évfolyamon kell teljesíteni, lehetőség szerint arányosan elosztva (vagyis nem egy év alatt). Ezen belül a felkészítésre és a lezárásra is kell idő: 2-5 óra. Egy órán 60 percet kell érteni! A diákok semmilyen szakfeladatot nem láthatnak el, csak kifejezetten segítő tevékenységet.

A közösségi szolgálat a tanórán kívüli foglalkozások keretében teljesíthető, így szombaton, vasárnap, a tanítási szünetekben is.

A tanuló köteles "közösségi szolgálati napló"-t vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, amit a felügyeletével megbízott személy aláír. A reflexióit is rögzíteni kell pl.esszé formájában.

"Befogadó intézmények" azok a nonprofit szervezetek lehetnek, amelyek az alábbi területeken tevékenykednek:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelmi,
 • katasztrófavédelmi,
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú és sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel,
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

További tudnivalók

 • A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet este 20 óra és reggel 6 óra között nem végezhet.
 • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)
 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

Hasznos link: https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/gyik


Gimnáziumunk 390 nonprofit szervezettel kötött szerződést, a lista folyamatosan bővül, a honlapon havonta frissítjük.
A jelenlegi névsor a következő:


Főbb elvek a közösségi szolgálathoz

Szabad választás elve:
A diákok választják ki az általuk végzendő tevékenységet a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján, az iskola által megszervezett vagy maguk által javasolt, és az iskola által elfogadott tevékenységek közül. Ugyanakkor csak a kijelölt területek közül választhat a diák tevékenységet.

Együttműködés elve:
A fogadó szervezetnél, illetve az iskolában a közösségi szolgálat kapcsán partneri viszony szükséges, nem lehet alá-fölé rendeltség sem a pedagógus-diák, sem a fogadószervezet-diák, sem az ellátott-diák viszonyában.

Kölcsönösség elve:
Nyitott és elfogadó a diák azzal a személlyel szemben, akivel kapcsolatba lép, egyenrangúként kezeli, és nem leereszkedően - erre a felkészítés során kell érzékennyé tenni a diákokat. Az adok és kapok kölcsönössége így tud megvalósulni.

Közvetlenség elve:
Nem a fogadó szervezetet kell segíteni, hanem a szervezet célcsoportját szolgáló tevékenységet kell végezni. Hangsúlyosan a személyek közti kapcsolat alkalmas a személyiség formálására, önismeret fejlesztésére.

Változatosság elve:
Lehetőség szerint több (minimum 3) tevékenységből tevődjön össze az 50 óra, ugyanakkor rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épüljön az 50 óra nagyobb része.

Kettős cél elve:
Egyszerre kell megvalósulnia a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak.

AJTP

ajtp

ICDL

icdl

KER Online

keronline

Pénziránytű

penziranytu

MTA

mta

Sulinet

sulinet