Iskolatörténet

tortenet Iskolánk, a Jurisich Miklós Gimnázium több mint 340 éves múlttal rendelkezik. Vas megye legrégebbi gimnáziuma a miénk. Történetén keresztül jól nyomon követhető a magyarországi iskolarendszer, és ezen belül a gimnáziumi oktatás változása.
Részletek...
Névadónk

Jurisich Iskolánk névadója Jurisich Miklós dalmát nemesi családból származott. I. (Nagy) Szulejmán 1532. évi magyarországi hadjárata idején augusztus 5-től augusztus 28-ig védte Kőszeg várát a sokszoros túlerőben lévő ellenséggel szemben, ezzel megakadályozta a Bécs felé készülődő török hadsereg továbbvonulását.
Részletek...


Tanárok

tanarok A kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban jelenleg 37 tanár oktat, míg a Kollégiumban 10 nevelőtanár dolgozik.
Részletek...Igazgatók

Iskolánk jelenlegi, Hunyadi úti épülete 1908-ban készült el, ettől az évtől kezdve olvasható gimnáziumunk igazgatóinak névsora.
Részletek...


Szülői Munkaközösség

A gimnáziumban és a kollégiumban való oktató-nevelői munka eredményességének elengedhetetlen feltétele a szülőkkel való jó viszony és a folyamatos kapcsolattartás. A Szülői Munkaközösségben az osztályokat két-két szülő képviseli.
Részletek...


Házirend

Házirendünk a gimnázium belső életét szabályozza. A törvények előírásainak megfelelő házirend az iskola törvényes működésének egyik feltétele. Hatályos az iskola teljes területén, illetve az intézmény által szervezett rendezvényeken, azok időtartama alatt, és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik.
Részletek...


Baráti Társaság

barati A Baráti Társaság kőszegi székhellyel rendelkező, 1984-ben bejegyzett civil egyesület, melynek egyik legfontosabb célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása, valamint a szociálisan rászoruló diákok támogatása. Az alábbiakban az egyesület tevékenységével kapcsolatos hasznos és fontos információk olvashatók.
Részletek...


Tablók könyve

tablokonyv A tablók nagy tiszteletnek örvendenek minden oktatási intézményben, különösen olyan nagy múltú iskolában, mint a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium, ahol 100 év végzős diákjainak fényképét őrzi a folyosó fala, a díszterem és a padlás elkülönített szeglete.
Sok szeretettel és nagy tisztelettel ajánljuk ezt a könyvet minden érdeklődőnek, volt és jelenlegi diáknak, tanárnak és hozzátartozónak egyaránt.
Részletek...


Könyvtár

konyvtar A Jurisich Miklós Gimnázium a megye legöregebb gimnáziuma. Az idei évben tölti be a 340. évét. A Szent Benedek-rendi Gimnázium utódjának tekinthető, régi könyveit is a bencésektől és a Gyurátz Ferenc Evangélikus Leánygimnáziumtól "örökölte". Ezek nagy értéket képviselnek a könyvtári állományban. Könyvtárunk őrzi a régi évkönyveket, számos érettségi tablót, tankönyvet.
Részletek...


Évkönyvek

evkonyvek Minden tanév végén elkészül évkönyvünk, mely tartalmazza a tanév krónikáját, legfontosabb eseményeit. Külön köszönet illeti azok szerkesztő munkáját, akik évről évre nagy szeretettel gondozzák ezen kiadványunk elkészültét és segítik megjelenését.
Részletek...


Galéria

JMG

Jubileum

JMG

Baráti Társaság

ado

Szálláslehetőség

szallas
Telefon: (94) 361-404
Fax: (94) 361-404
Részletek...