Angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás

"Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz."

- IV. Károly

A programról

E nyelvi csoport indításával az intézmény célja nem egyszerűen az, hogy a tanulók emelt szintű érettségi vizsgára készüljenek fel. A fő hangsúly a kommunikációs készségek fejlesztésén, a használható nyelvtudás megszerzésén van. Célunk az, hogy a tanulók képesek legyenek tudásukat önállóan továbbfejleszteni és más idegen nyelvekre alkalmazni.

Az első idegen nyelv óraszámai tanévenként: heti 12; 5; 5; 5; 5, a második idegen nyelv óraszámai: 6; 3; 3; 3; 3. A diákok az angol és a német nyelv emelt szintű oktatása mellett a digitális kultúrát heti 3 órában tanulják a 9/ny osztályban (előkészítő évfolyamon).

A képességfejlesztésre fordítandó időkereten belül magyar, matematika és testnevelés órákat szervezünk, ezáltal lehetővé válik a további tanulmányok jobb megalapozása, illetve egy-két tárgyból a tanítási idő megnövelése.

A felsőbb évfolyamokon folytatódik az angol és német nyelv, valamint a digitális kultúra emelt óraszámú oktatása, majd a továbbtanulási szándéktól függően a 10. év végén tantárgycsoportot választanak a tanulók.

Cél, hogy az érettségi bizonyítványt szerzett tanulók legalább 80%-a az első idegen nyelvből rendelkezzen a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi eredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával (középfokú). A második idegen nyelvből az oktatás feltételeit úgy alakítjuk ki, hogy a tanulók számára a kötelező tanórákon teljesüljenek az emelt szintű érettségire való felkészítés feltételei.


Jelentkezés, felvételi

A tanulmányi területre történő felvételről az általános iskolai eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga eredménye alapján döntünk.

A központi írásbeli felvételire történő jelentkezés határideje (bármely szervező intézménybe): 2023. november 30.

A felvételi vizsga időpontja: 2024. január 20. 10 óra

A pótló felvételi vizsga időpontja: 2024. január 30. 14 óra
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód.

A programra felvételiző tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:

(1)

  • a tanulmányi eredmények 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, első idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra) - maximálisan elérhető 100 pont (100%);

vagy

(2)

  • a tanulmányi eredmények 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, első idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra) - maximálisan elérhető 100 pont (50%);
  • az egységes írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából - maximálisan elérhető 100 pont (50%).

Az (1) vagy a (2) lehetőség közül a kedvezőbbet vesszük figyelembe!

Az írásbeli felvételi eredményéről 2024. február 9-ig értesítjük a tanulókat.

AJTP

ajtp

ICDL

icdl

KER Online

keronline

Pénziránytű

penziranytu

MTA

mta

Sulinet

sulinet