Arany János Tehetséggondozó Program

"Nemes önbizalom, de ne az önhittség
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben."

- Arany János

A programról

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A Belügyminisztérium által kiírt pályázatra azok a tehetséges, de valamilyen szempontból hátrányos helyzetű diákok jelentkezhetnek, akik az érettségit követően főiskolán, egyetemen szeretnének továbbtanulni.

A 9/ajtp osztályban (előkészítő évben) az anyanyelv valamint a matematika tantárgyakon kívül intenzív angol nyelvi és informatikai oktatásban részesülnek a diákok. Fejlesztik önismeretüket és kommunikációs készségüket; személyiség- és képességfejlesztő foglalkozásokon, tanulásmódszertani programokon vesznek részt.

A cél az, hogy a program keretein belül készüljenek fel a diákok az emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsga - KER szerinti B2 szintű komplex - követelményeivel egyenértékű nyelvtudást biztosít), és nemzetközi ICDL informatikai vizsgával egyenértékű tudást, mindemellett térítésmentesen gépjárművezetői jogosítványt szerezzenek.

A képzés ötéves és kollégiumi bentlakáshoz kötött.

A programba felvételt nyert tanulók havonta egy alkalommal a hétvégét a kollégiumban töltik. A bennmaradós hétvégék változatos programokat kínálnak számukra: részt vesznek a kőszegi szüreti rendezvényeken, az EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, tanulmányi kirándulásokra mennek, segítenek az AJTP programba felvételiző 8. osztályos diákoknak, tanulmányi versenyeken vesznek részt.


Jelentkezés, felvételi

A programba pályázat útján lehet bekerülni.

A pályázatot a tanuló lakóhelye szerinti települési önkormányzat juttatja el - postai úton - az első helyen megjelölt középiskola címére.

A pályázati csomag letölthető innen!

A pályázat benyújtásának határideje 2023. december 8.
Ezzel egyidejűleg jelentkezni kell a központi írásbeli vizsgára is, amelynek határideje 2023. november 30.

2024. január 19-én a felvételit megelőző - nem szaktárgyi jellegű - válogatáson vesznek részt a tanulók: készségeket és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A kollégiumban töltött éjszakát követően a diákok 2024. január 20-án 10 órakor a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán vesznek részt magyarból és matematikából.

A pótló felvételi vizsga időpontja: 2024. január 30. 14 óra
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód.

A programra felvételiző tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:

  • a tanulmányi eredmények 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, egy szabadon választott reáltantárgy) - maximálisan elérhető 25 pont (25%);
  • a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából - maximálisan elérhető 50 pont (50%);
  • pszichológiai teszt - maximálisan elérhető 25 pont (25%).

A pályázat eredményéről 2024. február 9-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.


andrew

Kovács András 2001-2006 között az Arany János Tehetséggondozó Program diákjaként gimnáziumunk tanulója volt. Azóta kozmológusként végzett az ELTÉ-n, és az alábbi cikk is azt bizonyítja, hogy igazán büszkék lehetünk rá!

A "Magyar kutatók felfedezése segíthet a világegyetem titokzatos hideg foltjának megértésében" című cikk elérhető innen!

AJTP

ajtp

ICDL

icdl

KER Online

keronline

Pénziránytű

penziranytu

MTA

mta

Sulinet

sulinet