A projektekről

koszonto A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 1999-ben kapcsolódott be először a Comenius projektekbe. Azóta folyamatosan és - nem csupán saját véleményünk szerint - sikeresen veszünk benne részt. Diákjaink rengeteget tanultak belőlük, sokat tapasztaltak, személyiségük fejlődött a legtöbbet.

Bármely projektmunka kínálja a lehetőségét, hogy kihasználjuk a fiatalok természetes érdeklődését, a szokatlan helyzetek által még inkább felfokozott megfigyelőképességet, és azt, hogy bármilyen téma alkalmas lehet véletlenszerű tudományos megfigyelésekre és azok leírására, elemzésére.

Dr. Mátrai István
projektkoordinátor

"Ma sem csinálnám másként"

A Tempus Közalapítvány honlapján Dr. Mátrai István tanár úr tizenhat év tíz projektjének élményeit osztja meg velünk.
A projektekben résztvevő diákok és tanárok nevében is KÖSZÖNJÜK!!!
Részletek...


koszonto A nem formális tanulás egyik fő színtere az Erasmus+ projekteken való részvétel. Külföldi diákcserék alkalmával kinyílik a világ, rengeteg alkalom adódik a tapasztalatszerzésre, idegen nyelv gyakorlására, idegen kultúrák megismerésére. Olyan aktuális témákkal foglalkoznak diákjaink, melyekre az iskolai órák keretében nem jut idő, mégis rendkívül hasznos tudni róluk.

1999-ben Dr. Mátrai István kezdeményezésére kapcsolódott be iskolánk a nemzetközi diákcserékbe, és azóta is az ország egyik legaktívabban pályázó intézménye vagyunk. Célunk, hogy diákjaink számára minél több lehetőséget biztosítsunk, minél több országba eljussunk, és aktív, a közélettel és az európai értékekkel foglalkozó fiatalokat neveljünk.

Nagy Marietta
projektkoordinátor

Projektek

The non-theatrical face of war

2022-2023

A projekt fő gondolata a Kultúra és Művészetek területére vonatkozik. Körülbelül 50 fő bevonását tervezzük a projektbe, 16-19 éves diákok és tanárok vesznek részt benne. A tevékenységek között szerepel egy lengyel és magyar nyelvű színházi előadás előkészítése a Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics prózája ("Nők a tűzvonalban", "Fiúk cinkkoporsóban") és egyéb, a háború ellen tiltakozó szövegek alapján. A fiatalok megismerkednek Alekszijevics műveivel és elkészítik a forgatókönyvet. A diákok színházi workshopokon vesznek részt, valamint zenét és koreográfiát is készítenek. Emellett plakátokat, valamint rövid reklámposztokat terveznek. Az első találkozóra Kőszegen kerül sor 2022 novemberében, a másodikra pedig a lengyelországi Lubartówban, 2023. márciusában. Végül a műsort bemutatják a helyi közösségnek, rögzítik és végtermékként felteszik az internetre.

HEALTH

2019-2021

Az egészégre való nevelés áll a projekt középpontjában, mely öt ország részvételével valósul meg. Egy korábbi projekt folytatásaként (Health Education for Life) egyrészt az eredmények minél szélesebb körben való terjesztése a cél, másrészt az egyik akkori projekttermék, a munkafüzet kipróbálása és továbbfejlesztése diákok által. A munkafüzet feladatai minden tantárgy keretében lehetővé teszik az egészséges életmódra való nevelést, nagyon kreatív formában. Török, lengyel és magyar, különböző szakos tanárok állították össze. Ebben az új projektben inkább a diákokra koncentrálunk, ők állítanak össze új, nekik tetsző feladatokat a témában. A projekt része egy nemzetközi, csak egészséges ételekből álló receptkönyv összeállítása is.
Részletek...

SWIM

2018-2020

A média minden emberre hatással van. A tizenéves korosztály már nyilván elektronikus úton informálódik. Minden médiaforrás kétélű fegyver. Egyrészt nagyon hasznos információforrás lehet, másrészt viszont elárasztják a világhálót az álhírek, és a megbízhatatlan források. Ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy diákjaink foglalkozzanak ezekkel a témákkal, legyenek körültekintőbbek, milyen médiaformákat tartanak hitelesnek, tudják eldönteni róluk, hogy mennyire megbízhatóak.
Részletek...

FOTO

2017-2019

Korábbi projektjeink tapasztalata vezetett a gondolat megszületéséhez, hogy az előítéletekről kellene nemzetközi projektet csinálnunk, hiszen mindenütt megtalálhatóak, de egy-egy kétéves, 4-5 országot egybefogó közös munka után szinte fizikailag is érezhető a falak leomlása, a hatalmas változások a diákok, de bizony néha a tanárok hozzáállásában is, hogy sokkal elfogadóbban, toleránsabbak lettek más kultúrák, szokások iránt. Senki sem úgy születik, hogy előítéletei vannak. Sajnos eltanuljuk őket. Először a családban, aztán az óvodában, iskolában, munkahelyen, utcán, médiában, stb. De ez azt is jelenti, hogy meg is szabadulhatunk tőlük! Ezt a célt tűztük ki projektünk megvalósításával, hogy nemcsak a résztvevők, diákok, tanárok, de az ő környezetük is, családok, közösségek, egész intézmények toleránsabbá váljanak, máshogy gondolkodjanak azokról az embertársaikról, akik eltérnek az átlagostól.

A 2 éves projekt során végig követtük a migrációs folyamatokat, mind az öt ország fiataljai tájékozódtak saját országuk politikájáról és az őket aktuálisan érintő migránshelyzetről, a találkozók alkalmával pedig bemutatták a többieknek azt.

Ezt a projektünket folytatni is szeretnénk (FOTO 2), ahol sokkal inkább át akarjuk ültetni a gyakorlatba is a toleranciáért vívott harcot. Az ifjúsági munka elősegítésével, és civil szervezetekkel való együttműködéssel tervezzük ezt megvalósítani.
Részletek...

Let There Be Light

2016-2018


Részletek...

Health Education for Life

2014-2016


Részletek...

EULAND

2014-2016

A két éves programsorozat célja lehetőséget adni a diákoknak arra, hogy saját tapasztalaton és kutatómunkán keresztül megfigyeljék környezetüket, ismerjék meg annak geológiai és természeti tulajdonságait, megértsék az emberi tevékenység környezetre való hatásait - röviden a fő cél környezettudatos, felelős fiatal felnőttek nevelése. Azzal, hogy megismerik saját és más országok helyzetét, kultúráját, természeti adottságait és problémáit is, nyitott gondolkodású, széles látókörű, aktív európai polgárokká válhatnak.
Részletek...

Isolation

2012-2014

Projektünkben a partnerek az elszigeteltséggel kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg. Ez többféle lehet: földrajzi (a lakóhely egy sziget), politikai (megosztott ország), nyelvi (teljesen más nyelvi környezet), ökológiai (természetvédelmi terület) stb. Az emberek, nemzetek el voltak szigetelve a múltban is, de még manapság is van erre példa, mint pl. Ciprus, vagy számos más ország esetében. Össze fogjuk gyűjteni az elszigeteltség előnyeit és hátrányait különböző területeken.
Részletek...

WAVE

2010-2012

A víz egyik legfontosabb anyagunk, nem véletlen, hogy az ENSZ közgyűlése a 2005-2015 közti időszakot a Víz az életért akció nemzetközi évtizedének nyilvánította. Projektünkben a vizet több szempontból igyekeztünk megvizsgálni: képzőművészet, zene, költészet, szállítás, kereskedelem, energiaforrás, biológia, ökológia. A szempontok e széles spektruma lehetővé teszi, hogy diákjainknak megmutathassuk, hogy az egyes tudományok, tantárgyak nem függetlenek egymástól. A széles választék azt is lehetővé teszi, hogy a diákok azt a témát, feladatot választhassák, amely érdekli őket. Szintén példákat tudunk arra mutatni, hogy sok esetben miért fontosak a nemzetközi együttműködések.
Részletek...

Nos differentes...

2009-2011

A határok nélküli Európában a fiatalok számára kitágul a világ, bővül az Európai dimenzió és idegen nyelvismeretük valamint a számítógépek kínálta lehetőségeik kihasználásával könnyebben lépnek egymással kapcsolatba s valósulhat meg a hatékony együttműködésük. A diákok aktív résztvevői, motorjai a projektnek, amelynek az a célja, hogy növelje innovatív tevékenységüket és az informális tanulás iránti igényüket. E projekt révén felismerik az Európai polgárság fontosságát, ugyanakkor megőrzik saját kultúrájukat és hagyományaikat, és megismerik másokét is.
Részletek...

Celebrating Cultural Diversity

2008-2010

A projekt az európai országok kulturális örökségére, hagyományaira - hagyományos ünnepeire, szokásaira, dalaira, táncaira - összpontosít. A projekt kivitelezése során olyan soknyelvű, sokkultúrájú oktatási együttműködést valósítunk meg, amely egyszerre erősíti a diákok hazafiságát és európaiságát, s fejleszti az európai polgárok értékes hagyományainak megőrzéséért érzett felelősségérzetüket.
Ennek érdekében tanulmányozzuk partnereink országának kulturális örökségét, és ilyen jellegű ismereteinket terjesztjük is.
Részletek...

Towards a mutual understanding of our regional history and cultures

2007-2009

A projekt során a diákok ismerkednek egymás anyanyelvével, példákat keresnek a különbségekre és hasonlóságokra, ha van ilyen. Azt is megpróbáljuk kihasználni, hogy a francia csoport többnyelvű. A fiatalok kis szótárt készítenek, amely történelmi, természettudományos, környezetvédelmi és sport fogalmakat tartalmaz. Egy angol-magyar-francia kisszótárt is készítenek néhány kifejezés felhasználásával.
Részletek...

G.R.Y.B.B.

2003-2006

A projekt során számba kívántuk venni a fizikai tevékenységek, a sport etikai, kulturális, pedagógiai és társadalmi értékeit. Meg kívántuk vizsgálni, hogy lehet-e versenyszerűen űzni a sportot, és közben iskolába járni, s ott jól teljesíteni. Meg akartuk figyelni, hogy milyen modelleket, milyen stratégiákat használnak ennek érdekében az egyes országok.
Célunk volt az is, hogy feltárjuk, és bizonyítsuk, hogy milyen szoros a kapcsolat a sport és a demokratikus társadalom etikai értékei, környezetünk, a természet tisztelete, a tudományos fejlődés között.
Részletek...

3-2-1-0

2003-2004

A diákokat egy olyan nyelv alapjaival ismertetjük meg, amelyet Európában illetve a világon ritkábban beszélnek. Felismertetjük velük a nyelvtanulás fontosságát. A magyar diákok összehasonlíthatják a Portugál nyelvet más eddig már tanult román nyelvekkel, a portugál diákoknak pedig lehetőségük lesz arra, hogy egy olyan nyelvvel ismerkedjenek meg, amely sajátjuktól és az összes eddig tanulttól teljesen különbözik.
Részletek...

Incontrare l'altro

2001-2002

A projekt céljai között szerepel, hogy fejlesszük a tanárokban és diákokban az egymással és másokkal való egészséges kapcsolatot a munkahelyen és iskolában; járuljon hozzá a Hollandiával és Romániával együtt létrehozni kívánt Comenius 1. iskolai projekt sikeréhez; találkozzunk egy másik kultúrával, és megismerjük azt; ismerjük meg és hasonlítsuk össze a két ország oktatási módszereit (elsősorban a Comenius 1. iskolai projekthez kapcsolódó természettudományi tárgyakat illetően); fedezzük fel a két iskolarendszer pozitívumait és negatívumait; segítsük egy kevesek által használt nyelv megismerését, tanulását; segítsük a helyi közösségek megismerését.
Részletek...

ESPE

1999-2003


Részletek...

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft