Két tanítási nyelvű (magyar-angol) tagozat

"Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz."

- IV. Károly

A programról

Célunk és feladatunk, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik a valódi kétnyelvűséget megközelítő nyelvi készségekkel rendelkeznek, és akik a célnyelvű kultúrában is jártasak. Legyenek képesek az idegen nyelven történő gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, közlésben és alkalmazásban.

Tanítványaink legyenek alkalmasak és képesek arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák, illetve szakmájukat majd mindkét nyelven gyakorolják. A jobb felkészítést angol anyanyelvi lektortanár is segíti.

A tanulók a 9/kny osztályban (előkészítő évben) heti 18 órában sajátítják el az angol nyelvet; mellette anyanyelv, matematika, 2. idegen nyelv, testnevelés és osztályfőnöki óra szerepel a programban. A 9. osztálytól a diákok a kémiát, a földrajzot és a célnyelvi civilizációt angol nyelven is tanulják.

A diákok az ötödik tanév végén tesznek érettségi vizsgát. A sikeres érettségi vizsgabizonyítvány felsőfokú C típusú (C1 komplex) nyelvvizsgával egyenértékű, ha a célnyelvből emelt szinten (60%-ot meghaladó), az angolul tanult tantárgyak közül pedig kettőből legalább középszinten tesznek érettségi vizsgát.

A tagozatra természetesen jelentkezhetnek azok a tanulók is, akik általános iskolában nem tanulták az angol nyelvet.


Jelentkezés, felvételi

A tanulmányi területre történő felvételről az általános iskolai eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga eredménye alapján döntünk.

A központi írásbeli felvételire történő jelentkezés határideje (bármely szervező intézménybe): 2023. november 30.

A felvételi vizsga időpontja: 2024. január 20. 10 óra

A pótló felvételi vizsga időpontja: 2024. január 30. 14 óra
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód.

A programra felvételiző tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:

  • a tanulmányi eredmények 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, első idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra) - maximálisan elérhető 100 pont (50%);
  • az egységes írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából - maximálisan elérhető 100 pont (50%).

Az írásbeli felvételi eredményéről 2024. február 9-ig értesítjük a tanulókat.

AJTP

ajtp

ICDL

icdl

KER Online

keronline

Pénziránytű

penziranytu

MTA

mta

Sulinet

sulinet