Könyvtárunk online katalógusa

Könyvtárunk online katalógusa az alábbi nyomógombra kattintva érhető el!


Könyvtárunkról

A Jurisich Miklós Gimnázium a megye legrégebbi gimnáziuma, több mint 340 éves. A Szent Benedek-rendi Gimnázium utódjának tekinthető, régi könyveit is a bencésektől és a Gyurátz Ferenc Evangélikus Leánygimnáziumtól "örökölte". Ezek nagy értéket képviselnek a könyvtári állományban.

Könyvtárunk őrzi a régi évkönyveket, számos érettségi tablót, tankönyvet. Külön gyűjteményként kezeljük Arató István gyűjteményét is, ami a leánygimnáziumból került hozzánk az államosításkor.

Könyvtárunk berendezése

A könyvállomány nagy része a földszinten található könyvtárhelyiségbe került. Itt három teremben helyeztük el a könyveket. Kettőben a kölcsönözhető állomány, egyben pedig a helyben használható könyvek és a számítógépek találhatók. Minden könyv szabadpolcos elrendezésben van, tehát mindenki számára hozzáférhető.

Az 1945 előtti könyvek egy része a díszterem karzatán (zárt helyen) van elhelyezve. Ezek a dokumentumok csak helyben használhatók.

Állomány

A könyvtár állományába közel 33 000 dokumentum tartozik bele. Természetesen az állomány nagy részét a könyvek teszik ki, de részét képezik a tartós tankönyvek, folyóiratok, DVD- és CD-lemezek, ill. más elektronikus dokumentumok is.

Folyóiratok

A könyvtár szolgáltatásai

Új könyveink

Linkajánló

Tankönyvkiadók honlapjai

Folyóiratok

Könyvtárunkba összesen 12 féle folyóirat jár, ezek a következők:

 • Édes Anyanyelvünk
 • Élet és Tudomány
 • Életünk
 • Földgömb
 • Köznevelés
 • Magyar Krónika
 • National Geographic
 • PC World
 • Rubicon
 • Természet Búvár
 • Természet Világa
 • Vasi Szemle

Vissza az oldal elejére


A könyvtár szolgáltatásai

 • kölcsönzés:
  Egy alkalommal 6 db könyvet lehet kölcsönözni, a határidő 4 hét, kétszer lehet hosszabbítani. Videokazettát, CD-t, DVD-t, folyóiratokat csak 1 hétre lehet elvinni. Az elveszett, vagy megrongálódott könyveket a kár okozójának pótolni kell! A végzős diákoknak a Ballagás napjáig rendezni kell tartozásukat!
 • helyben olvasás:
  egyéni vagy csoportos
 • könyvtárközi kölcsönzés:
  A könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége a megrendelőt terheli!
 • INTERNET és számítógép használat
 • irodalomkutatás
 • csoportfoglalkozások, könyvtárhasználati órák
 • fénymásolás
 • nyomtatás

A könyvek feldolgozása, a kölcsönzés és az olvasók nyilvántartása a SZIRÉN 9 könyvtári rendszerrel történik.

Vissza az oldal elejére


Új könyveink

 • Nyáry Krisztián (2012): Így szerettek ők. Corvina, Budapest
 • Nyáry Krisztián (2013): Így szerettek ők 2. Corvina, Budapest
 • Nyáry Krisztián (2015): Igazi hősök. Corvina, Budapest
 • Nyáry Krisztián (2015): Merész magyarok. Corvina, Budapest
 • Székely László (2015): Kőszegi krónika 1938-1952. Szülőföld Kiadó
 • Horváth László (2015): Kőszegtől Kőszegig. Héliosz, Nagykanizsa
 • Faragó Sándor (2015): Lélekkel teljesített hivatás I-II. NyME, Sopron
 • N.Tóth Ágnes (2015): A pedagógia adósságai. Savaria University Press, Szombathely
 • Boros Oszkár (2015): Weöresiáda. Ráció, Budapest
 • Poe (2015): Az aranybogár. Helikon, Budapest

Vissza az oldal elejére


Linkajánló

A kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár honlapja:

www.koszeg-konyvtar.hu

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár honlapja:

www.bdmk.hu

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtárának honlapja:

www.bdf.hu/konyvtar

Nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár honlapja:

www.oszk.hu

Magyar Elektronikus Könyvtár. Főként magyar nyelvű tudományos, oktatási vagy kulturális célokra szolgáló digitalizált dokumentumokat tartalmaz.

www.mek.oszk.hu

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA). Kortárs és klasszikus magyar szépirodalmi alkotások digitalizált formában. Az írók, költők életrajza, róluk szóló szakirodalom jegyzéke is megtalálható.

www.irodalmiakademia.hu

A Vasi Könyvtári Portál honlapja:

www.vasikonyvtarak.hu

A Vasi Digitális Könyvtár honlapja:

www.vasidigitkonyvtar.hu

A Magyar Nemzeti Filmarchívum honlapja:

www.filmintezet.hu

A Magyar Országos Közös Katalógus honlapja:

www.mokka.hu

Nektár - Központi Katalógus honlapja:

nektar2.oszk.hu

Vissza az oldal elejére


Tankönyvkiadók honlapjai

Mozaik Kiadó: www.mozaik.info.hu

OFI tankönyvkatalógus: www.tankonyvkatalogus.hu

Oxford Kiadó: www.oup.hu

Maxim Könyvkiadó: www.maximkiado.hu

SZAK Kiadó: www.szak.hu

Könyvtárellátó: kello.hu

Vissza az oldal elejére

Galéria

konytar

Nyitva tartás

Hétfő: 8.00 - 15.30

Kedd: 8.00 - 15.30

Szerda: 8.00 - 13.30

Csütörtök: 8.00 - 14.30

Péntek: 8.00 - 13.00

Elérhetőségek

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium könyvtára

9730 Kőszeg
Hunyadi u. 10.

Honlap:
www.jurisich-koszeg.edu.hu/konyvtar.html

E-mail: jmg.konyvtar@gmail.com

Könyvtárostanár:
Keszei Ildikó

E-mail: keszei66@gmail.com

Friss

Tudásdepo Express

Tudásdepo Express
TIOP-1.2.3-11/1-2012
pályázat

Könyvtárak

chernel

berzsenyi

szechenyi

MEK

DIA

VKP

VDG

MNFA

MOKKA

nektar

Kiadók

mozaik

OFI

oxford

maxim

SZAK